कर्मचारी

शाळेची शिक्षकांची यादी

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
सौ. शालिनी भागवत खरे मुख्याध्यापिका एस.एस.सी.डी.एड २५ वर्ष
श्रीमती. संगीता आनंद्गीर गोसावी उपशिक्षिका एस.एस.सी.डी.एड १९ वर्ष
श्रीमती. सुवर्णा अभिमन पाटील उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड. २० वर्ष
श्रीमती. रेखा नारायण दुसाने उपशिक्षिका एस.एस.सी.डी.एड २१ वर्ष
श्रीमती. लता सयाजी काळे उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड. १९ वर्ष
श्रीमती. गजरा मानाजी जाधव उपशिक्षिका डी.एड.बी.एड १० वर्ष
श्री. संदीप मोतीराम पाटील उपशिक्षक बी.ए.डी.एड. १० वर्ष
श्रीमती. सरला मुरलीधर देवरे उपशिक्षक एस.एस.सी.डी.एड २३ वर्ष
श्रीमती. रागिणी अशोकराव पाटील उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड.बी.एड ६ वर्ष
१० श्रीमती. अदिती ईश्वर चव्हाण उपशिक्षिका डी.एड.बी.एड ६ वर्ष
११ श्रीमती. मोहिनी प्रकाश जोर्वेकर उपशिक्षिका डी.एड.बी.एड. ६ वर्ष
१२ श्री. रवींद्र हरसिंग चव्हाण उपशिक्षक बी.ए.डी.एड १२ वर्ष

शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
श्री. प्रदीप नारायण जोशी लिपिक बी.कॉम २२ वर्ष