मिशन, ध्येय आणि उद्दिष्टे

मिशन

समाजातील सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण मूल्यवर्धित शिक्षण देणे

ध्येय

विद्यार्थ्यांचा मानसिक,बौद्धिक व शारीरिक विकास कारणे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व गुणांचा विकास करून आदर्श नागरिक निर्माण करणे

उद्दिष्टे

  • सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन द्वारे विध्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास करणे.
  • विध्यार्थ्यांचा सर्वात्मिक विकासाबरोबर त्यांच्या कलात्मक गुणांना चालना देऊन, विध्यार्थ्यांचा विकास करणे .
  • विविध स्पर्धांमध्ये किमान २५%विध्यार्थ्यांना भाग घेण्यास प्रवृत्त करणे.
  • शाळा व शाळाबाह्य शैक्षणिक गुणात्मक विकासावर भर देणे.
  • विद्यार्थ्यांच्या आतील शक्तीला प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रार्थना व योगाचे धडे दिले जातात.