शालेय पदाधिकारी

शालेय पदाधिकारी

अ.क्र नाव पद शिक्षण अनुभव
सौ. शालिनी भागवत खरे मुख्याध्यापिका एस.एस.सी.डी.एड २५ वर्ष
श्री.प्रदीप नारायण जोशी लिपिक बी.कॉम. २२ वर्ष