शालेय समित्या

शालेय समित्या

पालक शिक्षक संघ

अध्यक्ष:-  सौ. शालिनी भागवत खरे

उपाध्यक्ष:- श्री. शैलाग शिंदे

सचिव :- श्रीमती. सरला देवरे

सहसचिव:- ——

पालक सदस्य :-
श्रीमती. नयना गायकवाड
श्री.सचिन खेत्री
श्री. कैलास टकले
श्री.दीपक जाधव
श्रीमती. उमियादेवी काबा
श्रीमती. उमा राजपूत

 

 

माता पालक संघ

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

उपाध्यक्ष:- सौ. संगीता गोसावी

सचिव :- श्री. सुनील जाधव

सहसचिव:- —–

सदस्य :- ——-

शाळाव्यवस्थापन

अध्यक्ष:- प्रा.डॉ.राम कुलकर्णी

उपाध्यक्ष:- श्री. मनीष गुंडगळ

सचिव :- सौ. शालिनी भागवत खरे

शिक्षणतज्ञ:- डॉ.श्री. भाबे सर

संस्था प्रतिनिधी:- श्री. वैभव सरोदे सर

शिक्षक प्रतिनिधी:- सौ.लता सयाजी काळे

सदस्य :-
सौ.रेणू चावरिया
श्री.योगेश सपकाळ
श्री. यास्मिन शेख
सौ. शोभा युवनाथे
सौ. सीमा पाटील
सौ. कीर्ती थोरात
सौ.सुनिता गवारे

 

परिवहन समिती

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

उपाध्यक्ष:- —–

सचिव :- श्री. सुनील जाधव

शिक्षक सदस्य:-
श्री. रवींद्र हरसिंग चव्हाण
श्रीमती. संगीता गोसावी
श्रीमती. मोहिनी जोर्वेकर
श्रीमती. रागिणी पाटील

पालक सदस्य :-
श्री. राजू सोनवणे
श्री.शेलार
श्री.गीते
श्री.विक्की साळवे

 

मध्यान्ह भोजन समिती

अध्यक्ष:- प्रा.डॉ.राम कुलकर्णी

उपाध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

शिक्षक सदस्य:- श्रीम.लता सयाजी काळे.

पालक सदस्य :-
श्रीम. यास्मिन शेख
श्रीम. सुनिता गवारे
श्री. मनीष गुंडगळ
श्री. योगेश सपकाळ

 

शिस्त समिती

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

उपअध्यक्ष:- श्रीम. सरला देवरे

शिक्षक सदस्य :-
श्री. संदीप पाटील
श्री. रवींद्र ह. चव्हाण
श्रीम. लता काळे
श्रीम. अदिती चव्हाण

खरेदी समिती

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

सदस्य:-
श्रीम. संगीता गोसावी
श्री.रवींद्र ह. चव्हाण

 

परीक्षा समिती

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

सदस्य:-
सौ. सुवर्ना पाटील
श्रीम. रेखा दुसाने

सांस्कृतिक समिती

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

उपाध्यक्ष:- श्रीम. संगीता गोसावी

सचिव :- रागिणी पाटील

शिक्षक सदस्य :-
श्रीमती. सुवर्णा अभिमन पाटील
श्रीमती. रेखा नारायण दुसाने
श्रीमती. लता सयाजी काळे
श्रीमती. गजरा मानाजी जाधव
श्रीमती. अदिती ईश्वर चव्हाण
श्रीमती. मोहिनी प्रकाश जोर्वेकर

 

विशाखा समिती ( महिला तक्रार निवारण )

अध्यक्ष:- श्रीम. संगीता गायकवाड ( नगरसेविका )

उपाध्यक्ष :- श्रीम. शकुंतला करवा

सचिव :- शालिनी खरे

स्था.प्रा. अधिकारी :-श्रीम. डॉ. ज्योती ( बालरोगतज्ञ )

शिक्षण तज्ञ :- संगीता राह ( वकील )

शिक्षक सदस्य :-
श्रीमती. मोहिनी प्रकाश जोर्वेकर
श्रीमती. सुवर्णा अभिमन पाटील
श्रीमती. रेखा नारायण दुसाने
श्रीमती. लता सयाजी काळे
श्रीमती. गजरा मानाजी जाधव
श्रीमती. सरला मुरलीधर देवरे
श्रीमती. रागिणी अशोकराव पाटील
श्रीमती. अदिती ईश्वर चव्हाण
श्रीमती. संगीता आनंद्गीर गोसावी

 

विद्यासमिती

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

शिक्षक सदस्य :-
श्री. संदीप मो. पाटील
श्रीमती. मोहिनी प्रकाश जोर्वेकर
श्रीमती. सरला मुरलीधर देवरे
श्रीमती. अदिती ईश्वर चव्हाण
श्री. रवींद्र हरसिंग चव्हाण

 

दिव्यांग समवेशक समिती

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

सदस्य:- संगीता आनंद्गीर गोसावी

 

पुस्तकपेढी समिती

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

सदस्य :
श्रीमती. लता सयाजी काळे
श्रीमती.गजरा मानाजी जाधव
श्रीमती. सरला मुरलीधर देवरे
श्रीम. मोहिनी जोर्वेकर

 

सहल समिती

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

उपाध्यक्ष:- श्रीम. संगीता आनंद्गीर गोसावी

शिक्षक सदस्य :-
श्रीमती. सुवर्णा अभिमन पाटील
श्री. संदीप मोतीराम पाटील
श्री. रवींद्र हरसिंग चव्हाण
श्रीमती. रेखा नारायण दुसाने
श्रीमती. लता सयाजी काळे
श्रीमती. गजरा मानाजी जाधव
श्रीमती. अदिती ईश्वर चव्हाण
श्रीमती. मोहिनी प्रकाश जोर्वेकर
श्रीम. रागिणी अशोकराव पाटील

 

क्रीडा समिती

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

उपाध्यक्ष:- श्रीम. संगीता आनंद्गीर गोसावी

शिक्षक सदस्य :-
श्री. संदीप मोतीराम पाटील
श्री. रवींद्र हरसिंग चव्हाण
श्रीमती. सुवर्णा अभिमन पाटील
श्रीमती. अदिती ईश्वर चव्हाण
श्रीमती. मोहिनी प्रकाश जोर्वेकर
श्रीमती. रेखा नारायण दुसाने
श्रीमती. लता सयाजी काळे

 

स्पर्धा परीक्षा समिती

अध्यक्ष:- सौ. शालिनी भागवत खरे

सदस्य :-
श्रीमती. अदिती ईश्वर चव्हाण
श्रीमती. रेखा नारायण दुसाने
श्रीमती. सरला मुरलीधर देवरे