शाळा प्रवेश प्रक्रिया

शाळा प्रवेश प्रक्रिया

आवश्यक कागदपत्रे:

मागासवर्गीय  विद्यार्थी:-

1) जन्मप्रमाणपत्र

2) जातप्रमाणपत्र

3) आधारकार्ड

4) गेल्यावर्षीनिकाल

5) पासपोर्टआकाराचाफोटो (4 क्रमांक)

6) बँकखातेक्रमांक (राष्ट्रीयकृतबँक)

7) पत्त्याचापुरावा (विजेचबिल/ड्रायव्हिंग लायसन्स/रेशनकार्ड)

8) उत्पन्नप्रमाणपत्र

 

बिगर मागासवर्गीय  विद्यार्थी:-

1) जन्मप्रमाणपत्र / शाळाजिवंतप्रमाणपत्र

2) आधारकार्ड

3) गेल्यावर्षीनिकाल

4) पासपोर्टआकाराचाफोटो (4 क्रमांक)

8) पत्त्याचापुरावा (विजेचबिल/ड्रायव्हिंग लायसन्स/रेशनकार्ड

प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य

प्रवेशाची संभाव्य (Tentative) तारीखः ११/०३/२०१८